DE CIRKEL VAN INVLOED

Mannen met Calculator

Vuurvoorondernemers komt in contact met Harry*, een doorgewinterde Retail- ondernemer van 64 jaar die recentelijk nog flink heeft geïnvesteerd en daardoor in de financiële problemen is geraakt. 

Harry doet deze investering op advies van zijn bedrijfsadviseur. Om de liquiditeit te vergroten heeft Harry inmiddels zijn huis en auto moeten verkopen. We merken dat Harry veel tijd en energie besteedt het verwijten van zijn bedrijfsadviseur. ‘De man heeft hem 2 jaar geleden verkeerd geadviseerd en nu zit hij in de problemen. Waarom deed de franchiseorganisatie daar niets aan?’ Daarnaast richt Harry zich ook op het overtuigen van vaste klanten, die steeds minder loyaal worden en hun aankopen in toenemende mate via het internet doen. 

 

Alles bij elkaar heeft de situatie geen positieve invloed op Harry’s omzet en rendement. Harry realiseert zich dat als het zo door gaat, zijn winkel niet verkoopbaar is; hij zou nog jaren moeten werken om aan zijn aflosverplichtingen te kunnen voldoen. We confronteren Harry met zijn gedrag en laat hem inzien dat hij met zaken bezig is die niet of nauwelijks te beïnvloeden zijn. Harry is dan misschien wel verkeerd geadviseerd maar het besluit om naar het advies te handelen is toch echt door hemzelf genomen. En de verschuiving naar het internet? Het is er! Laat het zijn. 

Samen kijken we naar de zaken die zich in zijn cirkel van invloed bevinden. Het verlagen van kosten bijvoorbeeld, het zorgen voor een betere winkelbeleving voor zijn klanten waardoor verdere afvloeiing beperkt zal blijven. Het verhogen van de servicegraad, het verhogen van de productkennis van zijn medewerkers zodat zij een beter advies kunnen geven aan de klanten en niet in de laatste plaats het benoemen en opleiden van een opvolger die de zaak op termijn zou kunnen overnemen. 

Harry zit nu, 2 jaar later, in een overgangstraject met zijn opvolger. Deze is inmiddels vennoot geworden en zal de zaak van Harry overnemen. De winkel maakt een bescheiden winst en Harry heeft weer perspectief; hij ziet zijn schulden afnemen. In constructieve gesprekken met de franchisegever is een afspraak gemaakt over de kwijtschelding van een deel van de schulden. Het proactief aan de slag gaan met zaken in je directe invloedsfeer loont, ook in dit geval. 

Opmerkelijk is ook dat Harry nu wordt ingezet om ondernemers die te hoge kosten hebben te begeleiden bij de reductie ervan. De invloed van Harry op zijn omgeving groeit en hij wil eigenlijk nog lang niet met pensioen!

*Vanwege de privacy van de betrokkene is de naam Harry gefingeerd.