MEERDAAGS PROGRAMMA "MEESTERS-IN-ACTIE"

vuurvoorondernemers4694.jpg

Dit praktische en op resultaat gerichte programma zet 6 gelijkgestemde ondernemers met elk hun eigen vraagstuk of uitdaging bij elkaar. Onder leiding van Sjoerd of Johan, beide ervaren procesbegeleiders, werken zij in 4 bijeenkomsten naar meetbare oplossingen.

MEESTERS-IN-ACTIE

De oogst van dit programma is rijk. Doordat 6 verschillende mensen met verschillende talenten, kennis en ervaringen vanuit diverse invalshoeken kijken naar jouw vraagstuk en niet in de laatste plaats door de aanwezigheid van een expert. De expert, de meester, een goeroe zogezegd is een ondernemer met een bewezen staat van dienst in jouw branche. Je kunt hem of haar raadplegen tijdens de sessies of daarbuiten. Hij is er voor jou!

Met name als bestaande methodes niet meer werken helpt het wanneer anderen met je meekijken. Het voorkomt dat je vast blijft zitten in patronen of dat je het wiel opnieuw uitvindt terwijl anderen dat al eerder hebben gedaan. De grootste verdienste van deze methode is, zo blijkt keer op keer, dat deelnemers de kracht van synergie gaan ervaren en die kracht gaan inzetten voor hun onderneming. Zodat het leereffect en de toepasbaarheid blijvend zijn.

 

Werving en vraagstukbepaling

Er zijn 2 uitvoeringstypes :

  1. Iedere deelnemer is inbrenger van zijn eigen vraagstuk

  2. Een branchevereniging, vak-centrum, franchiseorganisatie of ander overkoepelend instituut draagt één of meerdere casussen aan die door de deelnemers worden geadopteerd. Deze vorm leent zich goed voor in-company groepen.

 

In beide gevallen spreidt dit programma zich over 4 dagdelen met een doorlooptijd van circa drie maanden. In deze drie maanden zijn de deelnemers bezig met het planmatig werken aan hun eigen organisatie.

 

Voorbereiding

Enkele weken voor de eerste bijeenkomst worden de deelnemers uitgenodigd om een beschrijving te maken van het door hen in te brengen vraagstuk. Het vraagstuk dient aan een aantal vastgestelde criteria te voldoen.

De oogst

Slagvaardige ondernemers zijn nieuwsgierige en leergierige types. Juist bij hen valt deze manier van leren vaak in vruchtbare aarde. De zin van het geleerde is direct duidelijk omdat die zich vertaalt in concrete resultaten. En welke ondernemer is daar niet gevoelig voor?